چکیده کتاب: “کوچک شروع کنید، بزرگ به پایان برسانید.”

کارآفرینان

توسط ایمان رضوی 0

فرد دلوکا کارآفرینی بزرگی است. کسی که صنعت بزرگ چند صد میلیاردی غذاهای آماده یا فست فود را با عرضه محصولاتی که از نظر سلامتی از استانداردهای بالایی برخوردار بودند، تغییر داد. او یکی از موسسین برند پر ارزش Subway می باشد.

در کتاب  “کوچک شروع کنید، بزرگ به پایان برسانید.” او ۱۵ اصل کلیدی را در راه اندازی و اداره کسب و کار بیان می کند که می تواند از طریق کارآفرینان دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

در اینجا این ۱۵ اصل را برای شروع و اداره کسب و کار بازگو می کنیم:

 

اصل ۱- کوچک شروع کنید. بجای هرگز شروع نکردن، بهتر است کوچک شروع کنیم.

اصل ۲- حتما سعی کنید در روزهای اول هر چند کم، پول بدست آورید. این کار تمرین خوبی برای درآمد های بزرگتر بعدی است.

اصل۳- با یک ایده شروع کنید. حتما می توانید در اطراف خودتان ایده هایی را بیابید.

اصل۴- رویا پرداز باشید و همیشه تصویر بزرگی از آنچه را که می خواهید در ذهن داشته باشید.

اصل ۵- ایمان خودتان را حفظ کنید. حتی در زمانی که دیگران به شما اهمیتی نمی دهند، به خودتان و کسب و کارتان اعتقاد داشته باشید.

اصل۶- آماده شوید، شلیک کنید، هدف بگیرید. اگر خیلی به موضوعی فکر کنید، هرگز آنرا شروع نمی کنید پس بر خلاف همیشه که اول باید هدف گرفت در اینجا شلیک کنید.

اصل۷- سود کنید یا نابود شوید. فروش را افزایش داده و هزینه ها را کاهش دهید. در غیر اینصورت نابود می شوید.

اصل ۸- مثبت اندیش باشید. در مسیر کار خود منتظر ضربات پیاپی باشید که به قصد نابودی شما زده می شوند ولی در صورت حفظ مثبت اندیشی از آنها به سلامت عبور خواهید کرد.

اصل ۹- به اصل مهم “بهبود مستمر” کسب و کار وفادار باشید. این بهترین روش برای جذب مشتریان و ایجاد فروش و سود می باشد.

اصل۱۰- به افرادی که با شما هستند اعتقاد داشته باشید و کاری کنید که آنها نیز متقابلا به شما ایمان داشته باشند.

اصل ۱۱- هرگز در موضعیت بدون پول و سرمایه کافی قرار نگیرید. این مهم ترین درس کسب و کار است.

اصل ۱۲- هر روز مشتریان جدیدی را جذب کنید. اطلاع رسانی، آزمودن و استفاده کردن همیشه موثر است.

اصل ۱۳- مقاومت کنید: تسلیم نشوید، تنها وقتی همه چیز را می بازید که آنرا رها کنید.

اصل ۱۴- یک نام تجاری بسازید! مشهور شوید.

اصل ۱۵- فرصت ها هرگز برای کسی صبر نمی کنند. این شما هستید که باید در فرصت مقتضی آنها را بدست آوردید.

اعلام ديدگاه